2017-08-30 Pakuočių sunaudojamų savoms reikmėms tvarkymo užduotis

Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

Savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių pavyzdžiai:

  • Įsivežamos supakuotos žaliavos, kurias įmonė panaudoja savo įmonės veikloje. Žaliavas sunaudoja produkto gamybai, o jų pakuotė lieka kaip pakuotės atlieka.
  • Importuotos prekes parduodamos tik su pirmine pakuote, o antrinė – tretinė pakuotė lieka įmonėje. Tokiu atveju antrinė ir tretinė pakuotės apskaitomos kaip sunaudotos savoms reikmėms.
  • Įmonė pagaminą prekes, jas supakuoja, parduoda klientui, nuveža klientui prekę, ją išpakuoja, o pakuotę parsiveža atgal.

Pakuotes išimtys, kurių negalima priskaičiuoti prie savoms reikmėms sunaudotos pakuotės:

  • Lietuvoje įsigytų supakuotų ir išpakuotų prekių pakuotė;
  • Įsigyta tuščia pakuotė, naudojama produkcijai supakuoti.

Įmonėms, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojančioms savoms reikmėms, taikoma 100 procentų pakuočių atliekų sutvarkymo užduotis. Neįvykdžius nustatytos užduoties reikia mokėti nustatytą valstybės mokestį, proporcingą neįvykdytos pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai.

Jei Jūsų įmonės veikloje susidaro savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekos ir Jus 100 procentų norite įvykdyti pakuočių atliekų sutvarkymo užduotį, Jums reikia perduoti pakuočių atliekas atliekų tvarkytojui ir už tą  atliekų kiekį gauti atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (pažymą).

Norint įvykdyti nustatytą pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo užduotį Jums reikia:
•    Po išpakavimo likusias pakuotės atliekas priduoti turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše esančiai atliekų tvarkymo įmonei.
•    Individualų pakuočių atliekų sutvarkymą pagrįsti atskira sutartimi su pasirinktu atliekų tvarkytoju, kurioje būtų aiškiai įvardintos reikalingos sutvarkyti pakuočių atliekos, už kurias bus išrašyti jų sutvarkymą įrodantys dokumentai.
•    Periodiškai iš atliekų tvarkytojo, kuriam yra priduodamos savoms reikmėms sunaudotos atliekos, gauti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą, kurio pagrindu atliekų tvarkytojas vėliau privalės išduoti dokumentą, įrodantį šių atliekų sutvarkymą (pažymą).