2017 m. liepos 28 d. Aplinkos ministerijos tinklalapyje buvo paskelbti paaiškinimai kaip yra apskaitomos ir deklaruojamos daugkartinės pakuotės („euro padėklai“) bei daugkartinės pakuotės („euro padėklai“) sunauduotos savo reikmėms. Pateiktas situacijas ir jų ...

Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą. Šiame įstatyme reglamentuojami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai ...