Siekiant patenkinti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) išorinių naudotojų poreikį konsultuotis, kaip naudotis šia sistema, konsultavimo paslaugos bus pratęstos iki š. m. liepos 1 dienos. Konsultuotis ...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtino įsakymą: „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ Šis tvarkos aprašas taikomas procedūroms, susijusioms su gamintojų ir importuotojų ...

Spalio 19 d. Aplinkos ministerijos 506 salėje vyks nemokamas seminaras apie cheminių medžiagų registravimą. Jis skirtas padėti įmonėms parengti reikiamus dokumentus ir laiku užregistruoti chemines medžiagas. Norintieji dalyvauti šiame seminare ...