Aplinkos ministro įsakymu 2018 m. liepos 2 d. Nr. D1-653 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, ...

Nuo šiol gamintojai ir importuotojai apskaitą GPAIS galės vykdyti lengviau! Aplinkos ministerija informuoja, kad parengta integracinė sąsaja, leisianti įmonėms susieti turimas verslo valdymo sistemas su Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų ...

Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai (RAAD) jau pradėjo pavienių įmonių tikrinimą. Įmones apie planinius patikrinimus RAAD privalo informuoti iš anksto – nė vėliau nei prieš 10 darbo dienų. Įmonė turi būti ...