GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinė sistema, skirta duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. Konsultuojame, mokome arba, pagal mums priskirtas  administratoriaus teises, vedame apskaitas GPAIS sistemoje. 

GPAIS naudotis turi:

 • Gamintojai ir importuotojai;
 • Įmonės, kurios vykdo atliekų susidarymo apskaitą;
 • Atliekų tvarkytojai ir (arba) tarpininkai.

Prisijungti prie GPAIS galite paspaudę šią nuorodą www.gpais.eu

Gamintojai ir importuotojai GPAIS sistemoje privalo:

 • Registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Vykdyti gaminių ir (arba) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą, kurią sudaro gaminių ir (arba) prekinių vienetų sąrašų sudarymas, apskaitos žurnalo bei suvestinės pildymas bei metinių ataskaitų formavimas.

Atliekų susidarymo apskaitą vykdančios įmonės GPAIS sistemoje privalo:

 • Registruoti atliekų susidarymo vietą (as);
 • Vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, kurią sudaro apskaitos žurnalų, suvestinių bei metinių ataskaitų formavimas;
 • Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų vežimo lydraščių kūrimas, patvirtinimas, atšaukimas. 

Atliekų tvarkytojai ir (arba) tarpininkai GPAIS sistemoje privalo:

 • Sukurti atliekų tvarkytojo kortelę;
 • Vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą, kurią sudaro apskaitos žurnalų, suvestinių, metinių ataskaitų formavimas;
 • Kurti atliekų vežimo lydraščius bei tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentus;
 • Rengti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.