2018-07-02 GPAIS pereinamasis laikotarpis

Aplinkos ministro įsakymu 2018 m. liepos 2 d. Nr. D1-653 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, …