2017-08-07 GPAIS permainos efektyvumo ir skaidrumo link?

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos pasileidžia nauja vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

Naujoji informacinė sistema bus skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. GPAIS priemonėmis bus tvarkomi atliekų susidarymo apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaitos, savivaldybių ataskaitų ir kiti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenys (Nuoroda į informacijos šaltinį).

Kodėl buvo nuspresta sukurti GPAIS

Aplinkos viceministro teigimu: „Iki šiol galiojusi apskaitos sistema neatitiko šių dienų situacijos – įmonių, gyventojų ir kitų subjektų sukauptos atliekos buvo apskaitomos pateikiant pareigūnams popierinius apskaitos žurnalus, be to, tam tikrais atvejais ataskaitas reikėdavo pateikti ne vienai, o keletui institucijų. Šiuo metu gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams bei tvarkytojams naudojantis informacine sistema yra privaloma teikti Aplinkos apsaugos agentūrai tik metines ataskaitas apie gaminių tiekimą vidaus rinkai ar atliekų susidarymą ir tvarkymą, o inspektoriams detali informacija apie įmonės atliekų apskaitą tampa prieinama tik jos patikrinimo metu. Be to, iki šiol dalis ataskaitų, kurias teikia įmonės ar net savivaldybės, yra teikiamos popierine forma ar el. paštu. Gaunant duomenis tokia forma reikalingi papildomi žmogiškieji ištekliai jų analizei. Toks informacijos gavimas neefektyvus ir neoperatyvus. GPA apskaitymo tvarka ne visiškai užtikrino efektyvų Europos Sąjungos ir Lietuvos kompetentingų institucijų iškeltų atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą ir įmonėse vykdomos atliekų apskaitos veiksmingą stebėseną, kontrolę bei planavimą.“

Visa interviu apie projekto įgyvendinimą, jo naudą verslui, visuomenei bei valstybės institucijoms su aplinkos viceministru Mindaugu Gudu galite rasti paspaude: Nuoroda į informacijos šaltinį.

Naudojimosi GPAIS programa rekomendacijas ir paaiškinimus, priklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos (atliekų tvarkytojas ar atliekų darytojas), galite rasti paspaudus vieną iš žemiau esančių nuorodų:

GPAIS pristatymas atliekų tvarkytojams

GPAIS pristatymas atliekų darytojams

Su kokiomis problemomis susidurs įmonės po GPAIS paleidimo:

  1. Jeigu Jūsų įmonės veikloje susidaro pavojingos atliekos, prie sistemos teks jungtis kas savaitę, o tai pareikalaus daug žmogiškųjų išteklių;
  2. GPAIS nėra excel’io formato integracijos galimybės, o tai reiškia, kad visus reikalingus duomenys darbuotojas privalęs suvedinėti rankiniu būdu;
  3. Aplinkos ministerijos teigimu, įmonės turės galimybę susieti savo įmonėje naudojamas apskaitos programas su GPAIS, bet tai jos turės įgyvendinti savo lėšomis;
  4. Nebus programos paleidimo pereinamojo laikotarpio, už neteisinga apskaitų vėdimą (netikslių duomenų teikimą) įmonės bus baudžiamos.

Šiuo metu įstatymų pakeitimų projektai jau pateikinėjami ir savo nuomonę, bei rekomendacijas gali pateikti visi suinteresuoti asmenys. Taip pat yra vykdomi seminarai, siekiant supažindinti suinteresuotas šalis su GPAIS sistema ir jos veikimo principu.

Artimiausiu metu bus atrenkamos gamintojų importuotojų įmonės, kurios galės pirmosios išbandyti apskaitos pildymą naujoje GPAIS sistemoje.