2017-06-27 Priimtas naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

Šiame įstatyme reglamentuojami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesai ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykiai. Įstatyme suderintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimas su Europos Sąjungos teisės aktais.

Naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas įsigalios jį pasirašius Prezidentei, nuo 2017 m. lapkričio 1 d.